Ενδοσκοπική αποσυμπίεση και ελάχιστα επεμβατική (MIS) σπονδυλοδεσία