Σπονδυλόλυση – Σπονδυλολίσθηση

Γράφει ο Κωνσταντίνος Σταραντζής, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ

Μεταβείτε στην ενότητα


Σπονδυλόλυση – Σπονδυλολίσθηση – Μετατόπιση Σπονδύλου

Η σπονδυλολίσθηση εμφανίζεται κατά βάση σε νεαρή ηλικία, ξεκινώντας κάποιες φορές από σπονδυλόλυση. Και οι δύο είναι παθήσεις της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης που προκαλούν χρόνιο πόνο.

Η σπονδυλολίσθηση αφορά την μετατόπιση σπονδύλου ή αλλιώς την ολίσθησή του πάνω σε κάποιον άλλον σπόνδυλο. Είναι η μετατόπιση του υπερκείμενου σπονδύλου σε σχέση με τον υποκείμενο σπόνδυλο.

Η σπονδυλόλυση είναι η λύση της συνέχειας του οστού μεταξύ των αρθρικών αποφύσεων. Σε αυτή την περίπτωση υφίσταται πόνος στην μέση, χωρίς την πίεση κάποιου νεύρου. Ο πόνος εμφανίζεται κυρίως στο περπάτημα και στις στροφικές κινήσεις.

Όταν εμφανίζεται πόνος στην μέση στην εφηβική ηλικία, τίθεται το ερώτημα αν το παιδί εμφανίζει σπονδυλόλυση. Για να αποκλειστεί χρειάζεται ακτινολογικός έλεγχος.

Αιτιοπαθογένεια

  • Κατάγματα καταπόνησης έπειτα από επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς (συνήθως σε επαγγελματίες αθλητές)
  • Σοβαρός τραυματισμός
  • Γενετικώς προκαθορισμένα αίτια

Συμπτώματα

Οι ασθενείς μπορεί να μην εμφανίζουν συμπτώματα και να ανακαλύψουν την πάθηση τυχαία σε ακτινολογικό έλεγχο. Αν παρουσιαστούν συμπτώματα τότε αυτά είναι η έντονη οσφυαλγία – ισχιαλγία.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διάγνωση

Για τη διάγνωση της σπονδυλολίσθησης πραγματοποιείται ακτινογραφία, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία και κλινική εξέταση.

Τύποι σπονδυλολίσθησης

Δυσπλαστική

Είναι η εκ γενετής σπονδυλολίσθηση που προκαλείται από ένα ελάττωμα στον σχηματισμό των σπονδύλων.

Ισθμική σπονδυλολίσθηση

Σε αυτή την περίπτωση το ελάττωμα (σπάσιμο ή επιμύκηνση)  σε ένα κρίσιμο τμήμα του (κατά άλλα φυσιολογικού) σπονδύλου προκαλεί ολίσθηση (πολύ συχνή σε αθλητές). Αν δεν προκαλεί ολίσθηση, τότε μιλάμε απλά για σπονδυλόλυση.

Εκφυλιστική

Οταν ο δίσκος έχει υποστεί σοβαρή εκφύλιση, παύει να αποτελει σταθεροποιηικό παράγοντα και το βάρος σπρώχνει τον υπερκειμενο σπόνδυλο προς τα εμπρός.Ο χόνδρος στις μικρές αρθρώσεις στο πίσω μέρος της σπονδυλικής στήλης (Facet) εκφυλίζεται και οι αρθρώσεις των σπονδύλων αλλάζουν. Είναι συχνή σε ηλικιωμένους ασθενείς και αποτελεί φυσιολογικό επακόλουθο της γήρανσης.

Τραυματική

Συμβαίνει όταν τραυματίζεται η σπονδυλική στήλη (κάταγμα) και «σπάει» αυτή η κρίσιμη περιοχή του σπονδύλου (ισθμός).

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Παθολογική

Η αιτία της λύσης είναι παθολογική (πχ όγκος που διηθεί το οστό).

Ενδείξεις ότι ο ασθενής χρήζει χειρουργικής αποκατάστασης

  • Πόνος που δεν υποχωρεί με συντηρητικά μέσα για 4 μήνες
  • Εμφανής επιρροή στην κοινωνική ζωή
  • Σπονδυλολίσθηση ≥3ου βαθμού σε αναπτυσσόμενο σκελετό
  • Ριζοπάθεια
  • Νευρολογικά συμπτώματα

Θεραπεία

Η θεραπεία χωρίζεται σε συντηρητική και χειρουργική.

Η συντηρητική συνίσταται στην αντιφλεγμονώδη αγωγή, την φυσικοθεραπεία, την επικουρική και περιστασιακή χρήση ζώνης οσφύος, διάφορες διαγνωστικές και θεραπευτικές εγχύσεις και την επαναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων του ασθενούς.

Αν ο σπόνδυλος συνεχώς μετατοπίζεται τότε το χειρουργείο είναι μονόδρομος. Ο βαθμός ολίσθησης και η λόρδωση της μέσης συνήθως ορίζει αν το χειρουργείο θα είναι ελάχιστα επεμβατικό (MIS TLIF) ή αν θα πρέπει να γίνει με την ανοικτή μέθοδο.

Χειρουργικές τεχνικές

Διόρθωση σπονδυλολίσθησης

Η διόρθωση σπονδυλολίσθησης μπορεί να γίνει με πολλές μεθόδους. Στοχεύει στην ανακούφιση από τον πόνο και σε περιπτώσεις μεγάλης ολίσθησης στην επανευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης. Η προσπέλαση που επιλέγεται εξαρτάται από τον τύπο της παραμόρφωσης.

Οσφυϊκή σπονδυλοδεσία

Η οσφυϊκή σπονδυλοδεσία είναι μία χειρουργική επέμβαση που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε αστάθεια παρουσιάζεται στους σπονδύλους (π.χ. σπονδυλόλυση, σπονδυλική στένωση). Διενεργείται από εξειδικευμένο ορθοπεδικό σπονδυλικής στήλης, ο οποίος τοποθετεί ράβδους και βίδες από ειδικό κράμα μετάλλων, όπως είναι το τιτάνιο. Με αυτόν τον τρόπο διορθώνεται η παραμόρφωση και αποκαθίσταται η σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης. Διενεργείται επίσης αποσυμπίεση των νεύρων.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ελάχιστα επεμβατική διατρηματική διασωματική σπονδυλοδεσία με κλωβό

Πρόκειται για μία τεχνική ελάχιστα επεμβατική στην οποία η η σπονδυλοδεσία γίνεται διαμέσω μικρών οπών του δέρματος χωρίς την ανάγκη πλήρους προσπέλασης, ώστε να «ανοιχτεί» η σπονδυλική στήλη. Το αποτέλεσμα είναι ένα αναίμακτο χειρουργείο με λιγότερες καταστροφές στους μύες της περιοχής, μικρότερο χρόνος νοσηλείας και τάχιστη αποκατάσταση.

Επιδιόρθωση σπονδυλόλυσης

Η διόρθωση σπονδυλόλυσης μπορεί να γίνει με πολλές μεθόδους. Στοχεύει στην ανακούφιση από τον πόνο και στην πρόληψη της σπονδυλολίσθησης. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να υπάρχει δυναμικό βιολογικής επιδιόρθωσης και επιλέγεται μόνο για νέους ασθενείς με πρόσφατο ιστορικό κάκωσης που αποτέλεσε την αιτία της σπονδυλόλυσης.

Σχετικές Φωτογραφίες

Περίπτωση 1

Χειρουργική διόρθωση με ανοικτή οπίσθια σπονδυλοδεσία Ο3-Ο5 κ διασωματικό εκπτυσσόμενο κλωβό Ο4/5. Καλή αποκατάσταση της οβελιαίας επαλληλίας.

Περίπτωση 2

Τριπλή Λυτική σπονδυλολίσθηση σε ηλικιωμένη ασθενή με συμπτωματολογία Οσφυαλγίας και Δε ισχιαλγίας Ο5 κατανομής.

Αντιμετωπίστηκε με ελάχιστα επεμβατική οπίσθια σπονδυλοδεσία και εκπτυσσόμενο διασωματικό κλωβό Ο5-Ι1 με εκτομή της Ο5-Ι1 ζυγοαποφυσιακής άρθρωσης Δεξιά.

Περίπτωση 3

Διεγχειρητική εικόνα πλήρους ανάταξης σπονδυλολίσθησης.

Περίπτωση 4

Πλήρης διόρθωση σπονδυλολίσθησης Ο4/5 με ειδικές βίδες medial cortical screws και εκπτυσσόμενους κλωβούς. Με την συγκεκριμένη αναίμακτη μέθοδο είναι εφικτή η πλήρης διόρθωση της παραμόρφωσης και η πλήρης αποσυμπίεση δια μέσω μιας μικρής μέσης τομής –όμοιας με εκείνη που γίνεται για μια απλή αποσυμπίεση.

Περίπτωση 5

Περίπτωση 6

Ασθενής 85 ετών που αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με την ίδια μέθοδο.

Σχετικά Άρθρα

Σχετικά Video